בית כנסת

חיפוש בעמוד זה:

תודה למצטרפים החדשים לתרומות לקרן הבניין.
תודה למצטרפים החדשים לתרומות לקרן הבניין.

עדכון סטטוס תשלומים לקרן הבניין
עדכון סטטוס תשלומים לקרן הבניין

כנס לעניין - תרום לקרן הבניין
כנס לעניין - תרום לקרן הבניין

הזמנה לאסיפה שנתית של העמותה - הודעה לכל הציבור
הזמנה לאסיפה שנתית של העמותה - הודעה לכל הציבור

תזכורת! הזמנה לאסיפה שנתית של העמותה - הודעה לכל הציבור
תזכורת! הזמנה לאסיפה שנתית של העמותה - הודעה לכל הציבור

לקראת סוף שנת המס- תרומות וזיכוי ממס
לקראת סוף שנת המס- תרומות וזיכוי ממס

עדכון מבית הכנסת המחודש
עדכון מבית הכנסת המחודש

תזכורת! הזמנה לאסיפה שנתית של העמותה - הודעה לכל הציבור
תזכורת! הזמנה לאסיפה שנתית של העמותה - הודעה לכל הציבור

עדכון מבית הכנסת המחודש
עדכון מבית הכנסת המחודש

הזמנה לאסיפה שנתית של העמותה - הודעה לכל הציבור
הזמנה לאסיפה שנתית של העמותה - הודעה לכל הציבור

עדכון מבית הכנסת המחודש
עדכון מבית הכנסת המחודש

עדכון מבית הכנסת המחודש - עדכון
עדכון מבית הכנסת המחודש - עדכון

לקראת סוף שנת המס- תרומות וזיכוי ממס  - תזכורת
לקראת סוף שנת המס- תרומות וזיכוי ממס - תזכורת

לקראת סוף שנת המס- תרומות וזיכוי ממס
לקראת סוף שנת המס- תרומות וזיכוי ממס

שבת שלום, חדשות ועדכונים  מבניית בית הכנסת
שבת שלום, חדשות ועדכונים מבניית בית הכנסת

שבת שלום, חדשות מגבייה לקרן הבניין של בית הכנסת
שבת שלום, חדשות מגבייה לקרן הבניין של בית הכנסת

שבת שלום, עדכון הציבור - בית הכנסת המחודש
שבת שלום, עדכון הציבור - בית הכנסת המחודש

שנה טובה, עדכון הציבור - בית הכנסת
שנה טובה, עדכון הציבור - בית הכנסת

דווח על התרומות לבית הכנסת
דווח על התרומות לבית הכנסת

עדכון התרומות לבית הכנסת
עדכון התרומות לבית הכנסת

טיפ נוסף - זיכוי מס מתרומות
טיפ נוסף - זיכוי מס מתרומות

תזכורת - אסיפה שנתית של העמותה, לכל תושבי שדה יעקב
תזכורת - אסיפה שנתית של העמותה, לכל תושבי שדה יעקב

סיכום תרומות לבית הכנסת
סיכום תרומות לבית הכנסת

טיפ - החזר מס מתרומות
טיפ - החזר מס מתרומות

הודעה על אסיפה של העמותה - ההודעה לכל תושבי שדה יעקב
הודעה על אסיפה של העמותה - ההודעה לכל תושבי שדה יעקב

הודעה לציבור
הודעה לציבור

שיפוץ בית הכנסת החל!
שיפוץ בית הכנסת החל!

דווח לציבור מהנהלת העמותה
דווח לציבור מהנהלת העמותה