עדכון תקציבי של פעילות הועדה

ועדת בית כנסת • כניסות

קבצים מצורפים:

תקציב מול ביצוע 7

שלום רב,

 

התקציב שנערך ערב חנוכת בית הכנסת היה מבוסס על אומדנים, חלקם התגלו כנכונים וחלקם דרשו עדכון. ולכן הוחלט לאחרונה לעדכן את התקציב ולפרסמו לציבור כולל נתוני השוואה לביצוע ואומדן ליתרת השנה (עד פסח תש"פ).

 

הוצאות

התקציב עומד על כ- 300,000 ₪, ועיקר ההוצאות הישירות לתפעול עולות לסך כ- 200,000 ₪ בשנה. וזאת ללא השקעה כלשהי  להשלמת ציוד שהינו מעבר לקיים ולהכרחי והפרשה לקרן הבניין/קרן חידוש/הפחתות.

מתוך הסכום הזה יש להוציא כ- 174,000 ₪ להוצאות קבועות.

 

הכנסות

למרות מאמצים חוזרים ונשנים, תזכורות, פניות אישיות ושידולים, נענו רק 105 משפחות מתוך 245 בתי אב, המהווים 41% מהמשפחות, לקריאה לשלם את חלקם בדמי ההפעלה. כך שכיום, במאמץ רב, הצלחנו לגייס, ביחד עם השתתפויות אחרות, כ- 164,000 ₪ דהיינו: עד פסח הבא לא יהיה כיסוי להוצאות קבועות ובוודאי שלא תהיה כל אפשרות להוציא כל סכום שהוא לפעולות.

 

המשמעויות הנובעות ממצב זה ברורותלא ניתן להמשיך במצב הזה לאורך זמן ללא התגייסות אמיתית של כל חלקי הציבור. ולכן אנו קוראים לחברים שטרם שילמו את חלקם לבצע זאת בהקדם כדי למנוע את הצורך בצמצומים בהפעלתו השוטפת של בית הכנסת.

 

דרכי התשלום הן:

  • העברה של מלוא הסכום השנתי דרך אתר הבנק האישי לחשבון 873543 בסניף 07 של הבנק הבינ"ל, על שם עמותת אוהל מאיר (סוג תשלום - דמי חבר) ושליחת צילום מסך למספר 0506721797
  • מילוי טופס הרשאה לחיוב חשבון (שנשלח וחולק בעבר). החתמת הבנק והחזרת הטופס בצירוף חתימה וחותמת הבנק.
  • הקמת הרשאה לחיוב חשבון באתר הבנק האישי, לפקודת קוד מוסד 53042 (ללא מגבלת זמן או סכום). שליחת צילום מסך למספר 0506721797 או למייל nililevisy@gmail.com
  • מסירת שיק – עד שני תשלומים - לפקודת "עמותת בית כנסת אוהל מאיר"

 

     מצורף התקציב המעודכן של בית הכנסת.                                          

                                                                                    בברכה,

                                                                               ועדת בית הכנסת