תזכורת: תכנית תשעה באב

רב המושב • כניסות

(לו"ז תפילות שבת ותשעה באב יישלח בנפרד)