תפקיד הרב

אלימלך דוד וטלי • 13/9/2017 כניסות

מסכים עם כל מילה של דובי.הנושא דורש ומחייב דיון ברמת הקהילה.

כל עוד ניתן ואפשרי שהרב ימשיך בתפקידו מן הראוי לעמול על כך ללא ליאות  אך אם לא יצלח בידינו המהלך אין צורך בחיפוש אחר רב.ישנם מועמדים ראויים דיים בקירבנו.

הודעות בנושא זה