חופשת חג סוכות

ועד מקומי - הודעות • כניסות

שלום רב,

בשבוע של חג הסוכות, מיום א' 13.10 עד יום ג' 22.10 משרד הועד יהיה סגור.

פינוי פסולת מוצקה שנועד ליום רביעי 16.10 בטל! פינוי פסולת מוצקה הבא ב- 20.11.

פינוי גזם יתבצע לאחר חג הסוכות - יום רביעי 23.10.

חג שמח!

בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749