מניין ראשון

ועדת בית כנסת • 8/2/2018 כניסות


‭‮

תזכורת1