18 דצמבר 2017 – סגירת בית המועצה - הודעה לתושבים

הודעות המועצה • 18/12/2017 כניסות


הודעה שהועברה
מאת: מורן ניר <moran@emekyizrael.org.il>
תאריך: 17 בדצמבר 2017 בשעה 16:06
נושא: 18 דצמבר 2017 – סגירת בית המועצה - הודעה לתושבים
אל:


לכבוד,

יו"ר, מנהלות לשכה ומזכירים

ועדים מקומיים

 

הנדון:  18 דצמבר 2017 – סגירת בית המועצה

 

אחת לשנה יוצאים עובדי המועצה ליום גיבוש, השנה אירוע זה יתקיים ביום שני 18 דצמבר 2017.

¨      לאור האמור לעיל, משרדי המועצה יהיו סגורים ביום זה.

¨      אבקש להעביר תוכן הודעה זו לתושבי היישוב בכל האמצעים העומדים לרשתכם.

 

 

מוקד המועצה יפעל כסדרו 04-6520100

במידת הצורך ובמקרים דחופים, מוקד המועצה יעביר הודעות לבעלי התפקידים.

 

 

בברכת חג חנוכה שמח,

דן תנחומא

מנכ"ל המועצה

 

 

 

--ee.1.330c3fb8c3346fdce591a96a9c317305.ee--