שלום סגירת מים לרבע שעה עקב פיצוץ קטן מזק עד קירשנבוים ומיוא ...

הודעות סמס • כניסות

שלום סגירת מים לרבע שעה עקב פיצוץ קטן מזק עד קירשנבוים ומיואל בנט עד אליהו יחזקאל