מכתב ניחום אבלים אסון מירון

רב המושב • 3/5/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

ניחום אבלים - אסון מירון

במסגרת יזמה של משפחת אידלברג, נציגי המושב יגיעו לנחם את משפחות הרוגי אסון מירון ברכסים ובחיפה.
המנחמים ימסרו למשפחה תנחומים בשם כולנו יחד עם מכתבים שכתבנו.

אני מצרף כאן מכתב שכתבתי בשם הקהילה כולה.

בשורות טובות,
גדליה.