במשק זק

נדב זק • 10/5/2020 כניסות

למכירה: משור שרשרת אקו 12".
להשכרה: אורווה לסוסים.
מחסן 150 מר.
נדב. 0505297747