סיור בבית הכנסת המחודש

ועדת בית כנסת • 7/2/2019 כניסות

שפוץ בית הכנסת המחודש הסתיים.
הצבור מוזמן לבקר ולהתרשם בשבת הקרובה לאחר המנין המרכזי.
בברכה,
ועדת בית כנסת