לוז שבת פרשת לך לך😎

שקד עינת • 18/10/2018 כניסות

16:45- מפקד מדריכים😀
17:10-מפקד🎊
18:05- שירי סעודה שלישית🎤
18:37- צאת שבת
שבת שלום😍