הודעה מרשת מים עקב טיפול במקטין לחץ של ההרחבה יהיה.סגירות מים קצרות

הודעות סמס • 14/3/2018 כניסות

הודעה מרשת מים עקב טיפול במקטין לחץ של ההרחבה יהיה.סגירות מים קצרות