ממליצה בחום

אילת אבישי • כניסות

ישנם מורים נדירים שניחנים במקצועיות ובאנושיות וביכולת מופלאה להנגשת החומר.

בלהה היא אחת מהם בכל הווייתה.

כמו קוסמת היא מצליחה להפוך את הלמידה לחווייה מהנה.

מניסיון ומהכרות אישית.

מירי