תזכורת! הזמנה לאסיפה שנתית של העמותה - הודעה לכל הציבור

בית כנסת • 23/5/2016 כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנת אסיפה כללית 24.5.16

בקשה להתקבל לחברות בעמותת בית הכנסת אוהל מאיר

דוח כספי ליום 31.12.15

דוח מילולי 2015

פרוטוקול ועדת ביקורת 14.4.16

פירוט קרן בניין 2011-2015

מאזן הכנסות מול שימושים 16.5.16

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

 

 

‏‏ח' אייר, תשע"ו

‏16 מאי, 2016

 

הזמנה לאסיפה כללית שנתית

 

 

 

הנכם מוזמנים לאסיפה שנתית שתתקיים בע"ה ביום שלישי 24/05/2016 בשעה 20:30 במועדון הנוער.

 

 

סדר היום:

1.      בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה.

2.      דו"ח ועדת ביקורת, אישור דו"ח כספי לשנת 2015 ואישור דו"ח מילולי 2015.

3.      מינוי רואה חשבון לשנת 2016.

4.      דווח שוטף על פעולות העמותה.

 

 

חברות בעמותה

הנהלת העמותה מבקשת להודיע שכל תושב הרשום בשדה יעקב או בעל נכס בשדה יעקב רשאי להתקבל לחברות לאחר שיחתום על בקשה להתקבל כחבר בעמותה.

 

אם תוך רבע שעה ממועד ההזמנה לא יהיה נוכח לפחות רבע ממניין חברי העמותה,

יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, ובאסיפה נדחית זו יהיו

הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 

מסמכים מצורפים:

1.       טופס בקשה לחברות בעמותה.

2.       דו"ח כספי ליום 31/12/2015.

3.      דו"ח מילולי לשנת 2015.

4.       פרוטוקול ו. ביקורת.

5.       פירוט הוצאות קרן הבנין.

6.      דו"ח מקורות ושימושים מעודכן.

 

 

בברכה,

ועד העמותה