לו"ז שבת פרשת קורח

ניצן גיאן • 13/6/2018 כניסות

שטיפת סניף ביום שישי- מעלות!

לו"ז שבת:
כניסת שבת- 19:22
מפקד מדריכים- 18:20
מפקד- 18:45
מנחה
פעולות
שירי סעודה שלישית- 20:00
ערבית
הבדלה
והביתה (:
צאת שבת- 20:32
שבת שלום 😚