לו"ז שבת פרשת בא

ניצן גיאן • 18/1/2018 כניסות

שטיפת סניף השבוע ביום שישי- שבט מעפילים (:

לו"ז שבת:
כניסת שבת- 16:32
מפקד מדריכים- 15:20
מפקד- 15:45
מנחה
פעולות
שירי סעודה שלישית- 17:10
ערבית
הבדלה
והביתה (:
צאת שבת- 17:40

שבת שלום!