לו"ז הסניף לשבת פרשת תזריע

אביגיל גרינפלד • 8/4/2016 כניסות

הורים וחניכים יקרים,
ה' עמכם!

לו"ז שבת
21:45 פעולת חב"ב

17:15 לימוד ומפקד מדריכים

17:40 מפקד

מנחה
פעולות

שבת שלום!

מחכים לכם!
צוות ההדרכה