מנחה בצהרים

לוין אריה ותרצה • 28/7/2020 כניסות

חושבים לארגן מחר מנחה בצהרים. על מנת לוודא שיהיה מניין, המעונינים בכך יודיעו לאריה לוין לטלפון מס' 0546498918 או במייל arihetirza@gmail.com.
שנראה בנחמת ציון וירושלים