חלוקת קומפוסטרים בשדה יעקב

הודעות המועצה • 25/5/2017 כניסות


המועצה מציעה לתושבים שימוש בקומפוסטר. המעוניינים מתבקשים לעיין בהודעה ולהרשם.
מי שנתקל בבעיה, מוזמן להתקשר למשרד הועד המקומי.
רעיה


 

  1. הרשמת התושבים, דרך לינק אלקטרוני המפורסם בהזמנה-  http://tinyurl.com/Ycompost    , וכן ובמזכירות הישוב למי שלא מסתדר עם ההרשמה האלקטרונית (נדרש שם + מספר טלפון) 
  2. קביעת מועד חלוקה ופרסומו
  3. חלוקת הקומפוסטרים ביום מרוכז על ידי נציגי האגף.
    הקומפוסטרים ימסרו תמורת צ'ק פיקדון ע"ס 100 ש"ח לתאריך של שנה ממועד החלוקה, שיוחזר לתושב במידה והקומפוסטר יהיה פעיל או שיוחזר למועצה במצב שמיש.