שלום לכולם הטלפון.שלי לא.מקבל שיחות אפשר להתקשר דרך הוואטסאפ שאול שני רשת מים

הודעות סמס • 10/10/2018 כניסות

שלום לכולם
הטלפון.שלי לא.מקבל שיחות אפשר להתקשר דרך הוואטסאפ
שאול שני רשת מים