תזכורת - אסיפה שנתית של העמותה, לכל תושבי שדה יעקב

בית כנסת • 25/6/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

בקשה להתקבל לחברות בעמותת בית הכנסת אוהל מאיר

מאזן 2014 אהל מאיר

קרן בנין בית כנסת 2011-2014

מאזן הכנסות מול שימושים 11.6.15

דוח מילולי 2014

פרוטוקול ועדת ביקורת 13.5.15

 

ו' תמוז, תשע"ה

23 יוני 2015

 

 

תזכורת! הזמנה לאסיפה כללית שנתית

 

 

 

הנכם מוזמנים לאסיפת חברים שתתקיים בע"ה ביום ראשון 28/06/2015 בשעה 20:30 במועדון הנוער.

 

בשעה טובה, הגענו לשלב הביצוע  ביישום תוכניות בית הכנסת.

באסיפה תנתן סקירה על התקדמות הפרוייקט לצד חשיבות השתלבות הציבור כולו כתנאי הכרחי להמשך הנעת התהליך .

 

סדר היום:

1.      בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה.

2.      דו"ח ועדת ביקורת, אישור דו"ח כספי לשנת 2014 ואישור דו"ח מילולי 2014.

3.      מינוי רואה חשבון לשנת 2015.

4.      דווח שוטף על פעולות העמותה.

 

 

חברות בעמותה

הנהלת העמותה מבקשת להודיע שכל תושב הרשום בשדה יעקב או בעל נכס בשדה יעקב רשאי להתקבל לחברות לאחר שיחתום על בקשה להתקבל כחבר בעמותה.

 

אם תוך חצי שעה ממועד ההזמנה לא יהיה נוכח לפחות רבע ממניין חברי העמותה,

יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, ובאסיפה נדחית זו יהיו

הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 

מסמכים מצורפים:

1.      טופס בקשה לחברות בעמותה.

2.      דו"ח כספי ליום 31/12/2014.

3.      דו"ח מילולי לשנת 2014.

4.      פרוטוקול ו. ביקורת.

5.      פירוט הוצאות קרן הבנין.

6.      דו"ח מקורות ושימושים מעודכן.

 

 

בברכה,

ועד העמותה