פדיון כפרות תשפ"ב

ועדת בית כנסת • 13/9/2021 כניסות

..זה הכסף ילך לצדקה...
כסף פדיון הכפרות יועבר גם השנה לקופת בית הכנסת.