העבודות התחילו! החל הגידור

תמונות מבניית בית הכנסת • 7/6/2015 כניסות

 

תחילת גידור 7.6.15