חודש ארגון בפתח- מכתב להורים:

שקד עינת • 25/10/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב להורים לקראת חודא

אנא  קראו את המכתב המצורף בעיון(: