לו"ז שבת פרשת חוקת

ניצן גיאן • 21/6/2018 כניסות

שטיפת סניף- שבט מעלות!

לו"ז שבת:
כניסת שבת- 19:24
מפקד מדריכים- 18:20
מפקד- 18:45
מנחה
פעולות
שירי סעודה שלישית- 20:05
ערבית
הבדלה
והביתה (:
צאת שבת- 20:34
שבת שלום 😚