עדכון יישובי המועצה בנושא עדיפות לאומית - החלטת ממשלה

הודעות המועצה • 15/4/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

1801 עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והישכון-הארכה עד 31.3.18-מכתב ראש המועצה לישובים


 

From

הודעה שהועברה
מאת: אייל בצר <EyalB@emekyizrael.org.il>
תאריך: 11 באפריל 2018 בשעה 10:39
נושא: עדכון יישובי המועצה בנושא עדיפות לאומית - החלטת ממשלה
אל:
עותק: צוות פיתוח מועצה ‫<Dev@emekyizrael.org.il>, דליה אייל ‫<daliae@emekyizrael.org.il>, יפעת אמיר ‫<yifata@emekyizrael.org.il>

 

לכבוד:

-        יו"ר ומזכירי וועדים מקומיים

-        יו"ר ומזכירי האגודות החקלאיות

ביישובי המועצה

 

שלום רב,

 

בהמשך למכתבי המצורף מיום 1.1.2018, להלן עדכון -

 

אחת הדרכים לאפשר לבנינו לבנות את ביתם בעמק ולהקל על תושבינו -

 

היא לשמר את העדיפות הלאומית  למועצה האזורית עמק יזרעאל ע"י הנחות בקרקע וסיוע משרד הבינוי והשיכון.

 

המועצה עוסקת בכך באופן שוטף.

 

במהלך חודש זה תתקיים ישיבה עם מנכ"ל משרד השיכון בה נדון גם בנושא זה.

 

נכון להיום – הוארך תוקף ההחלטה עד 30.6.2018.

 

כאמור - אנו פועלים מול הגורמים הרלבנטיים להארכה נוספת, ככל שתהיינה התפתחויות נוספות, נעדכנכם.

 

 

הצלחה לכולנו  וחג עצמאות שמח,

 

אייל בצר – ראש המועצה

 

 

אייל בצר

ראש המועצה

מועצה אזורית עמק יזרעאל

04-6520001

1534-6520001

eyalb@eyz.org.il

    

 

 

 

 

 

 

--ee.1.330c3fb8c3346fdce591a96a9c317305.ee--