מכתב תודה וברכה

בית כנסת • כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב תודה וברכה למש' רודיך וקארו

‏כ"ג תשרי, תש"פ

‏22 אוקטובר, 2019

 

מכתב תודה וברכה

 

תורה צווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב" רש"י-"מורשה היא לקהילת (שדה) יעקב. הרב אליהו קארו מקיים הלכה למעשה את העברת המורשה. לקהילה שלנו; בשעורי התורה, כבעל תפילה וקורא בתורה. ובכך הראוי ביותר לתואר חתן התורה.

 

"וללוי אמר...כי שמרו אמרתך, ובריתך ינצורו" גדי  בולט כאיש ציבור המשלב ערכי היהדות, בעל כושר מנהיגות וניהול בעסקיו ובפעילות הציבורית. מצליח  לחדש תמיד מעשה בראשית וגם בעל תפילה וקורא בתורה. ועל כך זכה לתואר חתן בראשית.

 

בשם כל חברי הקהילה. אנו מבקשים להוקיר את תרומתם של גדי ונירה רודיך ושל הרב אליהו קארו ויונה לבית הכנסת.

"ברך ה' חילם ופועל ידם תרצה" על החלטתם המבורכת, לוותר על ה"טקסים" ובמקומם  החליטו בעצה אחת לתרום כל אחד את עלות הקידוש לקרן הבניין.

 

בכך הם ממשיכים מנהג יפה ומועיל שהתחדש לפני שנה בזכות מיכאל לזר תוך קידום בניין בית הכנסת, וזאת חלף ה"כבוד" לעמוד במרכז הקידוש הציבורי..

כמאמר הפסוק "ממני תראו וכן תעשו.." שופטים ז י"ז

 

__________________              _________________

      הנהלת העמותה                                  ועדת בית כנסת