כבלי טלפון נמוכים

ועד מקומי - הודעות • כניסות

בעלי משקים שכבלי הטלפון הנמוכים מקשים על משאיות/טרקטורים גבוהות/ים להיכנס לחצר, מתבקשים להודיע על כך לגיורא באגודה החקלאית.
אנו נטפל מול בזק להגבהת הכבלים.


בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749