שלום מבוצע כעט הפסקת מים מאוריאל סויסא עד אבו חצירה לכשעה

הודעות סמס • כניסות

שלום מבוצע כעט הפסקת מים מאוריאל סויסא עד אבו חצירה לכשעה