בוקר טוב עקב פיצוץ.נוסף בהרחבה תהייה הפסקת מים מסויסא ואוריאל עד.אבו חצירה וגרוס נ ...

הודעות סמס • 7/10/2018 כניסות

בוקר טוב
עקב פיצוץ.נוסף בהרחבה תהייה הפסקת מים מסויסא ואוריאל עד.אבו חצירה וגרוס נא להתארגן בהתאם
שאול שני