לוז הסניף לשבת פרשת שמיני

אביגיל גרינפלד • 31/3/2016 כניסות

הורים וחניכים יקרים, ה עמכם!
לוז הסניף לשבת פרשת שמיני
21:45 פעולת חבב
17:20 מפקד מדריכים
17:40 מפקד
מנחה
פעולות
ערבית
הבדלה
שבת שלום! !