מיסי סניף

אביגיל גרינפלד • כניסות

הורים וחניכים יקרים,
ה' עמכם!

מבקשת להעביר בהקדם את מיסי הסניף 15 ש"ח למדריכים.
לצערי, שבטים שלא ישלמו את המיסים לא יוכלו לקבל ציוד.

בברכת חברים לתורה ועבודה
אביגיל הקומונרית