ברכה למשפ' הדר

ועד מקומי - הודעות • 16/10/2018 כניסות

בברכה נפלה טעות. נולדה נכדה ולא נכד. הברכות תקפות.


בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749