שינוי תאריך שבת אירוח

אביגיל גרינפלד • 20/6/2016 כניסות

הורים וחניכים יקרים, 
ה' עמכם!

אנו דוחים את שבת האירוח לפרשת מסעי (ב' אב, 6/8)

מחכים לכם!

צוות ההדרכה