לו"ז שבת פרשת וירא; חודש אירגון- הודעות חשובות

ניצן גיאן • 2/11/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב להורים

מצורף קובץ עם פרטים חשובים לגבי חודש אירגון- אנא קיראו אותם בעיון.

לו"ז שבת:

מפקד מדריכים- 15:40

מפקד- 16:00

מנחה

פעולות

ערבית

הבדלה והביתה :)