נסיעה למוזיאון ישראל

הודעות המועצה • 5/2/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרסום למוזיאון ישראל


הודעה שהועברה
מאת: תמי אידלשטיין גרופר <tammy@emekyizrael.org.il>
תאריך: 5 בפברואר 2018 בשעה 8:00
נושא: נסיעה למוזיאון ישראל