תודות

ועד מקומי - הודעות • כניסות

לועד המקומי, למארגנות הערב ולכל מי שהשתתף בערב הפרדה ממני במוצ"ש.

הרבה תודה על הברכות, המתנות והערב היפה והמרגש.

באמת התרגשתי עד מאד. שדה יעקב ותושביה תמיד בליבי.

שוב, רב תודות!!!

רעיה אילת-בוים