תזכורת: שיעור עיון בפרק המפקיד הערב בשעה שמונה (מצ"ב קישור)

רב המושב • 30/4/2020 כניסות

https://us04web.zoom.us/j/540300630  

בואו בשמחה,
גדליה.