שלום לצערנו אנו נאלצים לסגור את המים מפינטוך עד מולר ומבן מיכאל עד חדד לא.כולל גני ...

הודעות סמס • 13/9/2018 כניסות

שלום
לצערנו אנו נאלצים לסגור את המים מפינטוך עד מולר ומבן מיכאל עד חדד לא.כולל גנים.לכשעה מתנצלים מראש
שאול