הודעה למטופלים

רעיה פקידת הוועד המקומי • 29/1/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

Document1


הודעה שהועברה
מאת: <YaelSeg@clalit.org.il>
תאריך: 29 בינואר 2018 בשעה 6:43
נושא: הודעה מהמרפאה