העסקת עובד זר - סדרת השיעורים ממשיכה

רב המושב • 8/10/2021 כניסות

בשבוע שעבר התחלתי סדרת שיעורים בנושא
העסקת עובד זר: היבטים רעיוניים והלכתיים

18:05 בבית הכנסת

השבת נשלים את העיסוק ההלכתי והרעיוני של 'בין אדם לחברו' שהתחלנו בשבוע שעבר
ונעסוק בפרקטיקה של הלכות שבת וכשרות עם עובד זר.

שבת שלום,
גדליה.

שיעור היבטים רעיוניים והלכתיים - העסקת עובד זר