סידור המושבים בבית הכנסת היכל שלמה- תזכורת

ועדת בית כנסת • כניסות

1 .  עדכון מפת ההושבה בימות השנה.

לקראת השנה החדשה יתכנס צוות סידור ההושבה של בית הכנסת כדי לדון בשינויים קלים במפת ההושבה בעזרות הגברים. מדובר בשינויים כגון הוספה או גריעת מקום כמתחייב מן המצב המשפחתי, ובהתאם להסדרת התשלומים לבית הכנסת. בנוסף, יתקבלו וידונו טענות ובקשות לגבי מיקום או מספר המושבים.

 נבקש מציבור המתפללים לעדכן את ועדת  ההושבה בכל שינוי, טענה או בקשה עד התאריך א אלול, 1/9.

פניות ובקשות יש להעביר לאלון (050-8340081) ישירות או דרך תיבת בית הכנסת.

ועדת ההושבה תשתדל  להיענות לכל הבקשות במידת האפשר אך אינה מתחייבת להיענות לכל הבקשות.

 

2 . מפת ההושבה לחגים

צוות ההושבה יפרסם מפת הושבה מיוחדת בעזרות הגברים עבור ראש השנה ויום כיפור .

אנו מבקשים לעדכן  את ועדת ההושבה לגבי מספר המושבים שכל תושב זקוק בכל חג (אם אינכם פה או לחילופין יש אורחים).

נא לעדכן את צוות ההושבה עד התאריך ט"ו אלול, 15/9.

ועדת ההושבה תשתדל  להיענות לכל הבקשות במידת האפשר אך אינה מתחייבת להיענות לכל הבקשות.

פניות ובקשות יש להעביר לאלון (050-8340081) ישירות או דרך תיבת בית הכנסת.

 

תנאי ראשוני לקבלת מושב הינו תשלום מלא של דמי הפעלה וקרן הבניין.