שבת פרשת משפטים🎊

שקד עינת • כניסות

17:02 כניסת שבת👑
16:00 מפקד סגל🤓
16:30 מפקד🥳
מנחה 😇
פעולות 😎
17:50 שירי סד"ש🎻
18:07 ערבית הבדלה וצאת שבת✨