פרקי אבות פרק-שינוי בלוח הזמנים

אלימלך דוד וטלי • 13/4/2018 כניסות

עקב מפגש אבות ובנים שיתקיים בשעה 17:45 נקדים את לימוד פרקי אבות לשעה 16:50.
בואו בשמחה ובזמן.

הודעות בנושא זה