שותפים למאבק

אלימלך דוד וטלי • 24/6/2018 כניסות

אכן מיצג ראוי.שדה תעופה בעמק כמוהו כנזר דין מוות על העמק ומאפייניו היחודיים.
חובה אישית להיות חלק מהמאבק.
לא לשם זה בחרנו בעמק כביתינו.
ישר כח לכל המתמידים.

הודעות בנושא זה