לו"ז שבת פרשת בהר

ניצן גיאן • 3/5/2018 כניסות

שטיפת סניף- הנני (:

לו"ז שבת:
כניסת שבת- 18:56
מפקד מדריכים- 17:55
מפקד- 18:20
מנחה
פעולות
שירי סעודה שלישית- 19:35
ערבית
הבדלה
והביתה (:
צאת שבת- 20:04
שבת שלום 😚