בקומה זקופה

אלימלך דוד וטלי • 2/5/2018 כניסות

מהחל חרמש בקמה ולפני עת קציר
אל מול האוחזים במגל ליבי בי יפציר.
הלא לפני עת ותקומה ברוב פרץ ומהומה.
יעמדו מחוקקים והוגי הגיגים
אל מול חזיון ושקיקה לתקומתה של אומה.
לפרוץ דרך וחומה להיות לעזר ותרומה.
צדק ומשפט ואהבת הזולת.
השווה והשונה יצעדו יד ביד.
ירעידוני איבריי ויובילוני סרעפיי
אל מול אוחזי המגל המזנבים אחריי.
הלזאת פיללנו עת בוא קציר בפתח
אם נאמר אמרינו יסקולונו לבטח.
השוכן במרומים בוחן כליות ולב.
ידוע ידע ניבכי הנשמה וינצור הכאב.
כי דעת תורה אמת ותבונה
ולא שיכרון כח ופילוג יהיו למטרה.
מהחל חרמש בקמה ולפני בוא עת קציר.
אל מול האוחזים במגל ליבי בי מפציר.
גם בעת קיר ינטה ועוד רגע ימוט.
בקומה זקופה יזדקפו אבריי ובחסדי השם זקוף ובוטח אעמוד.