סבסודים

אביגיל גרינפלד • כניסות


אפשרות להגשת סבסוד למפעלי בני עקיבא!
הפעם הבאה שאפשר יהיה להגיש סבסוד זה רק בקיץ.
אז איך עושים את זה?
כותבים בגוגל ״בני עקיבא סבסודים״⬅️שאלות נפוצות⬅️איך מגישים סבסוד⬅️נכנסים לקישור ושולחים!

ניתן להגיש עד ה 1.1
בהצלחה