תיקון לכתבה על העשן (הכתבה נמצאת בחוברת "נופשים" של השבת האחרונה.

אליהו יחזקאל וחיה • כניסות

הגיע עשן עד נפש 1